Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της υφιστάμενης δραστηριότητας τυποποίησης ελαίων, στην επωνυμία «Α. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ» που βρίσκεται στην οδό Αγ. Γεωργίου αρ.25, του Δήμου Αχαρνών Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 402,51 KB28/03/24 01:05:26