Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της βιοτεχνίας κατασκευής οικιακών σκευών από αλουμίνιο της επιχείρησης «Α. ΨΩΜΑ – Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.», επί της οδού Μοσχονησίων 5, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Αρ. Πρωτ.: οικ.1812/08-04-2024 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.