Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου ειδικών εκτυπωτικών εργασιών (μεταξοτυπίες) και προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων της ΕΡΕΜΕΓΙΕΒΑ ΕΛΕΝΑΣ, επί της οδού Σόλωνος 70, στον Δήμο Καλλιθέας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Αρ. Πρωτ.: οικ.2690/11-06-2024 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.