Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου παραγωγής μαρμελάδων, σαλτσών και συνοδευτικών φαγητού, της εταιρείας “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΩΜΑΤΑΣ Ε.Ε.”, επί της οδού Σκρα 97-99, στον Δήμο Καλλιθέας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Αρ. Πρωτ.: οικ.2855/21-06-2024 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.