Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής ειδών συσκευασίας από πλαστική ύλη της “ΑΦΟΙ  ΜΑΡΤΗ Ο.Ε.”, επί της οδού Ταύρου 6 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Αρ. Πρωτ.: 2642/25-06-2024 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.