Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αποθήκης με δευτερεύουσα δραστηριότητα την παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων εκτός των καταλοίπων και υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου της επιχείρησης «ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΖ ΜΟΝ. ΕΠΕ» που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ.15 στο Δήμο Διονύσου Αττικής

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 328,36 KB10/02/22 03:17:43