Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «παραγωγής πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων για κουρτίνες & συστήματα σκίασης» της επιχείρησης «ΥΙΟΙ Θ. ΚΟΥΣΟΥΛΗ ΟΕ», στην οδό Λυσία 57, του Δήμου Περιστερίου, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 881,83 KB28/02/22 12:23:29