Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργοστασίου ξυλουργικών εργασιών της επιχείρησης «ΕΥΡΩΞΥΛ ΔΡΟΥΖΑΣ Α.Ε.» επί της οδού Καποδιστρίου 131, στον δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.1220/17-03-2022 Διεύθυνση Ανάπτυξης Νότιου Τομέα Αθηνών.