Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του πλυντηρίου, σιδερωτηρίου ρούχων, της ΒΑΝΟΥ Α. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ, επί της οδού Γ. Γεννηματά 74, στον Δήμο Γλυφάδας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.  

Αρ. Πρωτ.: οικ.1221/17-03-2022 Διεύθυνση Ανάπτυξης Νότιου Τομέα Αθηνών.