Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Κατασκευή Φωτεινών Επιγραφών » της επιχείρησης «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» που βρίσκεται στην οδό Ι.Νίκα 9 , σε εκτός σχεδίου περιοχή, σε ζώνη ΒΙΟ.ΠΑ (Ζώνη Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων) , του Δήμου Αχαρνών , της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.