Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης οστρακοειδών και θαλασσινών, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΑΠΗ, επί της οδού Σπάρτακου 2-4 στον Δήμο Καλλιθέας της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 2203/2022 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.