Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργοστασίου ξήρανσης ξύλου και κατασκευής ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων (ΚΑΔ: 16.10, 16.24), της «IWP ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Γεώργιος ΑΕ», που θα εγκατασταθεί επί της Λ. ΝΑΤΟ 188,  στο Δ. Ασπροπύργου Αττικής, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 241,20 KB09/11/21 03:49:32