ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ MEDIGAZ