ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΝΔΡΑΣ