ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.