Υπαγωγή σε ΠΠΔ της δραστηριότητας του εργοστασίου λευκοσιδηρουργίας – μεταλλοτυπίας της επιχείρησης ΤΧΝΟΚΑΝ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση Ξηροπήγαδο της Δ.Ε Μάνδρας, του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, της Π.Ε Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.