ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ