ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ο.Ε.