ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ. B & B PACKAGING ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.