Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 19-2-2015 θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου ως εξής: α) στις 11:00 μμ στο Εργοτάξιο του Δήμου Ελευσίνας  και β) στις 15:00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Ανδρέας Φίλης ΑΕΒΕ (27ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών / Μάνδρα Αττικής).

 Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν είναι οι κάτωθι:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΓΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

2

ΔΟΥΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

3

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4

ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5

ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6

ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΥΪΖΟΣ

7

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ

8

ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

9

ΦΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ