Η Εξεταστική Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.218170/19-02-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 231/Υ.Ο.Δ.Δ./ 11-03-2024) ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ, θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2024 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Πολυτεχνείου 4 Αθήνα (7ος όροφος).  

 Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν θα ενημερωθούν μέσω websms (στο κινητό τους τηλ.) για την ακριβή ώρα εξέτασης τους. 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ > 

Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στην εξέταση: τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την ταυτότητά τους, μπλε στυλό και αριθμομηχανή (Απαγορεύεται η χρήση κινητού) .

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 464,05 KB02/05/24 01:12:15