Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄& Β΄ τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Δευτέρα 04-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ. και την Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 104,16 KB27/09/21 09:51:24