Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ και Β’ τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8-12-2022 ώρα 09:30. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στην εξέταση: μάσκα προστασίας για covid-19, τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, αστυνομική ταυτότητα και μπλε στυλό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 259,14 KB30/11/22 02:04:06