Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ και Β’ τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10-2-2023 και Τρίτη 14-2-2023 και ώρα που θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι τηλεφωνικώς. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στην εξέταση: τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, αστυνομική ταυτότητα και μπλε στυλό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 254,72 KB03/02/23 10:34:52