Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ & Β’ τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Τρίτη 20-06-2023 και ώρα που θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι τηλεφωνικώς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 325,26 KB12/06/23 03:36:49