Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ & Β’ τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 08-11-2023 και ώρα που θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι τηλεφωνικώς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 258,99 KB31/10/23 12:26:12