Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας θα διεξαχθεί την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 150,82 KB09/11/21 11:17:57