Η Εξεταστική Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ηλεκτροσυγκολλητή και του Οξυγονοκολλητή του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’) της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.220894/20-02-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 232/Υ.Ο.Δ.Δ./ 11-03-2024) ανακοινώνει
ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Β΄ τάξης θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-04-2024 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ( Κτήριο Γ – αίθουσα 019 ), Θηβών & Πέτρου Ράλλη στο Αιγάλεω Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 92,07 KB05/04/24 12:24:52