Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Παρασκευή 7102022 και ώρα 09.00 π.μ., Δευτέρα 10102022 και ώρα 09.00 π.μ., Παρασκευή 14102022 και ώρα 09.00 π.μ., Παρασκευή 21102022 και ώρα 09.00 π.μ. και Δευτέρα 24102022 και ώρα 09.00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας του ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ με ΠΙΣΤ. ΙΙ και του ΠΙΣΤ. Ι. Οι ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ εξετάσεις θα διενεργηθούν στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ), στην οδό Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, στο Κτίριο Γ Αίθουσα 016 Εργαστήριο ΘέρμανσηςΚλιματισμού.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ PDF 147,76 KB04/10/22 01:27:47