Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ 15-12-2022 και ώρα 09:30 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 384,45 KB08/12/22 12:45:06