Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Αρχιτεχνίτη και Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης του Π.Δ. 114/2012, ανακοινώνει ότι, το Πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί στις 23-04-2024, ημέρα Τρίτη, στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, στο Αιγάλεω Αττικής, ΚΤΙΡΙΟ Γ’, αιθ. 16.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 189,36 KB12/04/24 12:18:22