Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ.113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 31-10-2023 (η ώρα θα κοινοποιηθεί με sms ανάλογα με την διαθεσιμότητα των Μ.Ε.) θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 8ης Ειδικότητας Α & Β ομάδας για το Μ.Ε. 8.5  στην επιχείρηση Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 136,05 KB25/10/23 01:57:59