Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 29-05-2024 (η ώρα θα κοινοποιηθεί με sms ανάλογα με την διαθεσιμότητα των Μ.Ε.)  θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 8ης Ειδικότητας Α & Β Ομάδας για το Μ.Ε. 8.3 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «ΣΤΑΓΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» (27ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Αφίδνες Αττικής)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 100,27 KB21/05/24 11:02:05