Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη  13-09-2022 και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 3ης ειδικότητας στην επιχείρηση  Π. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. στο εργοτάξιο Ξηρόρεμα Ασπροπύργου (εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ Α.Ε.).

Οι κάτωθι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα) στις 08:30 προκειμένου να μεταβούν στο χώρο εξέτασης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,54 KB07/09/22 12:53:14