Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 17-2-2015 θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου ως εξής:

α) στις 12:30 μμ στις εγκαταστάσεις της επιχείρηση PCT Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (Ν. Ικόνιο Πέραμα Αττικής) και

β) στις 15:30 μμ στην εταιρεία Π. Δούκας & Υιοι Ανυψωμεταφορική ΕΠΕ (Μάνδρα Αττικής).

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν είναι οι κάτωθι:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

2

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

4

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5

ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΥΪΖΟΣ