Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 29-1-2015 και ώρα 13:00 μμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στην επιχείρηση Π. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. στο εργοτάξιο Ξηρόρεμα Ασπροπύργου (εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ Α.Ε.).

Οι κάτωθι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα) στις 10:30 προκειμένου να μεταβούν στο χώρο εξέτασης.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΚΟΠΑΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4

ΜΟΥΜΤΖΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

5

ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

6

ΜΠΟΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ