Ανακοίνωση Διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εγκαταστάσεων 2ης και 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, που έχουν προγραμματιστεί για τις 30 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα (υπογείου) της Δ/νσης Μεταφορών  και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΗΝ 16/07/2018 ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.