Ανακοίνωση Διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2012, που έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα (υπογείου) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 358,98 KB18/08/21 06:19:15