Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του μηχανικού εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του θεωρητικόυ μέρους των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ / ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ εγκαταστάσεων 2ης, 3ης & 4ης ειδικότητας που διεξήχθησαν την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29-09-2017 στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός.

Ακολουθεί το αρχείο των αποτελεσμάτων.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ PDF 386,23 KB18/08/21 03:48:30