Ακολουθεί το αρχείο με τα αποτελέσματα του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ / ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ εγκαταστάσεων 1ης , 2ης & 3ης ειδικότητας που διεξήχθησαν την Τετάρτη 21-12-2016, στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 196,41 KB18/08/21 02:40:44