Ανακοινώνεται από την επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙΡ27Λ7-Ξ52) διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων του Π.Δ. 114/2012(ΦΕΚ 199 Α’) ότι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 μμ στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους.

Ακολουθεί το Έγγραφο της Υπηρεσίας με τα ονόματα των συμμετεχόντων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 220,51 KB18/08/21 12:10:23