Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Πέμπτη 28-6-2018 και ώρα 09:30 π.μ., θα πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές γραπτές εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 128516/392/Φ.350/6-12-17 ΦΕΚ 4260Β για την απόκτηση των αντίστοιχων επαγγελματικών αδειών και Πιστοποιητικών, στην Διεύθυνση
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 156 στον Χολαργό (έναντι σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα) (στο υπόγειο του Κτιρίου 1).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 234,36 KB18/08/21 06:11:52