Ανακοινώνεται από την Eπιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνιτών ψυκτικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’), ότι την Τετάρτη 15-6-2016 και ώρα 8:30 πμ, στο 1Ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας / 5ο ΕΚ, στην οδό Θεσσαλονίκης και Λαχανά 7 στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους για τα πιστοποιητικά Κατηγορίας Ι και II.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 122,38 KB18/08/21 01:51:33