Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνιτών ψυκτικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Τετάρτη 30-11-2016 και ώρα 8:00 π.μ, στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 156 στον Χολαργό, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους για την απόκτηση επαγγελματικής Άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ και ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ.

Ακολουθεί το αρχειο της Απόφασης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 379,47 KB18/08/21 02:32:34