Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας και 2ης Ομάδας – Α΄Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Τρίτη 25-09-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στην εξέταση: τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, ταυτότητα και μπλε στυλό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 191,47 KB18/08/21 06:36:10