Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας και του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης & 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21-09-2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός.

Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στην εξέταση: α) τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, β) πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και γ) στυλό χρώματος μπλε ή μαύρο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 181,60 KB18/08/21 06:34:33