Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας και του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης & 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12-12-2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω ΚΤΙΡΙΟ Β’ 1ος όροφος αιθ. Β 122.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τους υποψηφίους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 186,56 KB18/08/21 07:07:39