Ανακοινώνεται από την επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ  του Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ  199Α΄)  της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ., στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 156 στον Χολαργό, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους για τις άδειες  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ  και  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 345,62 KB18/08/21 06:37:50