Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή – οξυγονοκολλητή Α΄ και Β΄ Τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή και οξυγονοκολλητή Β΄ Τάξης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28-06-2019 και ώρα 09:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 271,96 KB18/08/21 08:06:57