Η Εξεταστική Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α), ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθούν ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την απόκτηση άδειας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ης , 3ης & 4ης ειδικότητας  του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Κτήριο Γ Αίθουσα Γ019 (Μηχανολογικό Εργαστήριο II), Λ.Θηβών 250, Αιγάλεω.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 358,27 KB18/08/21 06:29:42